Активност на Осоговските Планини

На ден 02.09.2020 година Еколошкото друштво Здравец 2002 од Македонска Каменица почна со активности на Осоговските Планини каде беше остранета карпa на патот Царев Врв (2085 м) – Руен (2252 м) два највисоки врвови на Осоговските Планини, која преставуваше опасност за многу љубители на природата, акцијата за реализација на овој проект беше финасирана од страна на БУЛМАК – рудник Тораница.
Голема Благодарност до фирмата БУЛМАК – рудник Тораница од страна на еколошкото друштво „Здравец 2002“ од Македонска Каменица.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Аркуска конвенција

Хотел „Македонија“ Делчево, 25.08.2020 
„Архуска конвенција и вредностите на архуска конвенција”
во рамки на проектот:
„Животна средина, демократија и градење на капацитети за Архуска конвенција во регионот Малеш-Пијанец”.
Организиранa од Регионален центар за застапување – Делчево, партнери Еколошко друштво „Здравец 2002“ – Македонска Каменица и Центар за лековити билки и шумски плодови „Амброзија“ – Пехчево
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Јавна расправа за Осоговски Планини

Јавна расправа во Македонска Каменица по Нацрт-Одлука за прогласување на дел од Осоговски Планини за заштитен предел.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Финансиски менаџмент за граѓански организации

15.08. 2020 Работилница во Ваго Петрол – Штип за Финансиски менаџмент за граѓански организации, организирана од страна на „Здружение Мрежа на млади фармери“ од Дебарци каде ЕД „Здравец 2002“ е поканте како партнер на ММФ.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Архуска конвенција

Хотел „Истатов“ Нов Дојран, 17-19.07.2020
 
„Архуска конвенција и вредностите на архуска конвенција”
во рамки на проектот:
„Животна средина, демократија и градење на капацитети за Архуска конвенција во регионот Малеш-Пијанец”.
 
Организиранa од Регионален центар за застапување – Делчево, партнери Еколошко друштво „Здравец 2002“ – Македонска Каменица и Центар за лековити билки и шумски плодови „Амброзија“ – Пехчево
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Традиционална меѓугранична средба РУЕН

Поради мерки и препораки за заштита и превенција од корона вирусот “КОВИД – 19”, Еколшко друштво „Здравец 2002“ од Македонска Каменица нема да организира: Традиционалната меѓугранична средба „Руен 2020“, која треба да се одржи на 28.06.2020 година (недела), сите кои ќе излезат тој ден на Руен е на сопствена осговорност.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Царев Врв 2020

 

Поради мерки и препораки за заштита и превенција од корона вирусот “КОВИД – 19”, Еколшко друштво „Здравец 2002“ од Македонска Каменица нема да организира: Традиционалната регионална средба „Царев Врв 2020“, која треба да се одржи на 24.05.2020 година (недела)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Следење на Климатски Политики – Работилница Источен регион

08.03.2020 година во Дом на култура Македонска Каменица се организираше работилница „Следење на Климатски Политики – Работилница Источен регион“ од страна на Еко Правда во соработка со ЕД „Здравец 2002“

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Состанок со Глобален еколошки фонд – ГЕФ – Програма за мали грандови

На ден 12.12.2019 година во Македонска Каменица, преставник од ГЕФ Златко Самарџиев и Миран Митревски претседател на еколошко друштво Здравец 2002 има одвоени средби со Градоначалник на општина Соња Стаменкова и директорот на ЈП „Камена Река“ Влатко Андоновски околу поддршка на еколошткото друштво Здравец 2002 за аплицирање на предлог проект за селективен отпад во општина Македонска Каменица. 

Во прелог проектот да се обезбеди Преса за хартија и пластика од страна на еколошкото друштво Здравец 2002 која во иднина ќе ја користи ЈП „Камена Река“ за одржливост на проектот, а општина Македонска Каменица ќе го поддржува предлог проектот на еколошкото друштво Здравец 2002 и ќе обезбеди локација за поставување на 16 контејнери за селективен отпад на пластика и хартија.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Годишно Собрание на ЕКО БАЛКАН -Белград

08.12.2019 година (недела) се одржа годишно Собрание и прослава на годишница од основањето на ЕКО БАЛКАН – Балканска еколошка мрежа – БЕН (ECO BALKAN – Balkan ecologikal netvork – BEN) во Белград, на присутните се обратија Претседател на ЕКО БАЛКАН – БЕН Лила Ражнатовиќ (Србија) ипотпреседателите Миран Митревски (Македонија) и Славко Ковачевиќ (Босна и Херцеговина).

Posted in Uncategorized | Leave a comment