ЕВРОПСКА НЕДЕЛА НА МОБИЛНОСТ 16-22 СЕПТЕМВРИ

ЕКО-АКЦИЈА за почиста и поубава Македонска Каменица

„Балкан без граници“ – Сива Кобила на Осоговските Планини

Традиционална меѓугранична средба Руен на Осоговските Планини.

Традиционална регионална средба Царев Врв на Осоговските Планини.