Поддршка за Спортско Планинарско Алпинистичко Друштво „Царев Врв-Руен“

27.09.2020 – Македонска Каменица

Еколошкото друштво „Здравец 2002“ денес го поддржа ново формираното Спортско Планинарско Алпинистичко Друштво „Царев Врв – Руен“ од Македонска Каменица во првата планинарска патека која беше организирана со старт од туристичко-манастирскиот комплекс „Еленец“ во село Цера 2 до врвот Царев Врв (2085 м), Ајдучка чешма и село Саса 2.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *