Анализа за присуство на метали и други супстанци во водите на Каменичка Река

Еколошкото друштво „Здравец 2002“ со реализација на проектот „Мониторинг на Каменичка Река“ каде е предвидено да се земаат мостри за анализа од водите на Каменичка Река за присуство на метали и други примеси во водата и резултатите добиени од акредитирана лабараторија ќе бидат јавно објавувани од страна на еколошкото друштво „Здравец 2002“

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *