Завршна конференција – Разлог

21-22.05.2022 година хотел Тера комплекс – Разлог, Завршна конференција на проектот „Градење капацитети за одржливо користење на екосистемските услуги од страна на локалните заедници во планинските региони“ (CAPLOCOM)
Проектот е финансиран од: Преку граничната програма за соработка: Interreg – IPA CBC 2014-2020, помеѓу Р. Бугарија и Р.С. Македонија, број на договор: RD-02-29-68/05.03.2021
Водечки партнер: Локална агенција за економски развој, Разлог
Партнери: Еколоѓко друштво Здравец 2002, Македонска Каменица и Институт за шумарство, Бугарска Академија на науки и уметности.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *