Interreg – IPA CBC 2014-2020

Во рамките на проектот  „Градење капацитети за одржливо користење на екосистемските услуги од страна на локалните заедници во планинските региони (CAPLOCOM)“ .

Проектот е финансиран од: Преку граничната програма за соработка: Interreg – IPA CBC 2014-2020, помеѓу Р. Бугарија и Р.С. Македонија, број на договор: RD-02-29-68/05.03.2021

Водечки партнер: Локална агенција за економски развој, Разлог

Партнери: Еколошко друштво Здравец 2002, Македонска Каменица  и Институт за шумарство, Бугарска Академија на науки и уметности, Софија

Изработени се следните публикации:

  1. Насоки за имплементација на најдобри практики за управување на регионално ниво
  2. Eдна заедничка „Долгорочна стратегија за унапредување и интегрирање на екосистемскиот концепт во управувањето со Осоговските планини“.
  3. Анализа на влијанието на климата и промената на користењето на земјиштето врз услугите и ресурсите од планинските екосистеми во прекуграничната област Република Бугарија – Република Македонија
  4. Водич за спроведување најдобри практики за одржливо управување со планинските подрачја во прекуграничниот регион

Сите публикации се јавно достапни за преземање од веб страницата на еколошкото друштво Здравец 2002:  www.zdravec2002.org.mk

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Завршна конференција – Разлог

21-22.05.2022 година хотел Тера комплекс – Разлог, Завршна конференција на проектот „Градење капацитети за одржливо користење на екосистемските услуги од страна на локалните заедници во планинските региони“ (CAPLOCOM)
Проектот е финансиран од: Преку граничната програма за соработка: Interreg – IPA CBC 2014-2020, помеѓу Р. Бугарија и Р.С. Македонија, број на договор: RD-02-29-68/05.03.2021
Водечки партнер: Локална агенција за економски развој, Разлог
Партнери: Еколоѓко друштво Здравец 2002, Македонска Каменица и Институт за шумарство, Бугарска Академија на науки и уметности.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Состанок во Македонска Каменица

10.05.2022 Македонска Каменица, Состанок на партнерите: Агенција за економски развој од Разлог, Еколошко друштво Здравец 2002 од Македонска Каменица и Шумарски институт од Софија во проектот ” Градење капацитет за одржливо користење на екосистемските услуги од страна на локалните заедници во планинските региони CAPLOCOM”

Проектот е финансиран од: Преку граничната програма за соработка: Interreg – IPA CBC 2014-2020, помеѓу Р. Бугарија и Р.С. Македонија, број на договор: RD-02-29-68/05.03.2021

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Песна од ЕД Здравец 2002 за ЖФК Каменица Саса

Песна за Женски фудбалски клуб Каменица Саса од Еколошко друштво Здравец 2002 во изведба на Бенд Replay.
ЕД Здравец 2002 секогаш е поддржувач на младите во развој на спортот и заштита на животната средина.
 
 
 
 
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Градење капацитети за одржливо користење на екосистемските услуги од страна на локалните заедници во планинските региони (CAPLOCOM)

Проект: Градење капацитети за одржливо користење на екосистемските услуги од страна на локалните заедници во планинските региони (CAPLOCOM)
 
Проектот е финансиран од Преку граничната програма за соработка: Interreg – IPA CBC 2014-2020, помеѓу Р. Бугарија и Р.С. Македонија, број на договор: РД-02-29-68/05.03.2021
 
Главна цел на проектот е зајакнување на соработката меѓу двете држави за подигнување на свеста на локалните заедници за животната средина, заштита и одржливо користење на природните ресурси.
 
Втората цел е да се постигне подобрен и синхронизиран капацитет во разбирање и рационално управување со планинските екосистеми, нивните ресурси и услуги.
 
Период на спроведување: 05.03.2021 – 05.06.2022
 
Водечки партнер: Локална агенција за економски развој, Разлог, Бугарија
Друг партнер: Институт за шумарство, Бугарска Академија на науки и уметности
 
Главни активности:
 
1. Организирање меѓународен семинар на тема ”Зголемување на свеста и подготвеност за соработка во градењето на капацитетите на подобро управување со природните ресурси “
 
2. Анализа на влијанието на климата и промената на користењето на земјиштето врз услугите и ресурсите од планинските екосистеми во прекуграничната област
 
3.Организирање меѓународна обука на засегнатите страни за градење на капацитети за ублажување
климатски промени и интегрирање на концептот на екосистемски услуги
во локалното планирање и управување
 
4. Изработка на долгорочна стратегија за унапредување на
интеграција на концептот на екосистемски услуги во мрежата на заштитени области и
територијален развој на планинските
 
5. Меѓународна завршна конференција
 
6. Упатства за спроведување на најдобрите практики за управување на регионално ниво.
 
Целни групи на проектот се локалните заедници од прекуграничниот регион, научници, претставници на еколошки и младински невладини организации, јавни институции одговорни за управување со природата, шумски стопанства, училишта, универзитети, и други заинтересирани страни од двете земји.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Цивика Мобилитас – Охрид

4-6 мај 2022 год. Хотел Метропол во Охрид, Семинар во организација на Цивика мобилитас и МЦМС-Македонски центар за меѓународна соработка за “Средба за вмрежување 2022”.Грантисти на Цивика мобилитас со амбасадорката на Швајцарската конфедерација Вероник Улман.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Екосистемски услуги

Хотел Бистра – Маврово, семинар за “Екосистемски услуги”

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Цивика мобилитас – Скопје

Хотел Александар Палас, Скопје – ТЕМАТСКИ ФОРУМ
„Државното финансирање за поголема одржливост на граѓанските организации“ организиран од страна на Цивика мобилитас.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Потписи за пешачка патека

Еколошко друштво Здравец 2002 од Македонска Каменица на терен за собирање на потписи од граѓаните за изградба на пешачка петека која ќе ги поврзува улицата Мирче Ацев со Магистралниот пат А3. Граѓаните во целост ја поддржуваат иницијативата на еколошкото друштво Здравец 2002 и се потпишуваат за изградба на патеката.
Граѓаните кои сакаат да дадат поддршка за иницијативата за изградба на пешачка патека, можат да се јават на Зелен телефон 078 485 132.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Екосистемски услуги – Берово

Семинар “Екосистемски услуги” во хотел Манастир – Берово организирана од страна на Фармахем.

Posted in Uncategorized | Leave a comment