ЕКО ПАТРОЛА

ЕКО ПАТРОЛА од еколошкото друштво „Здравец 2002“ прави мониторинг на Каменичка Река во Македонска Каменица

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Анализа за присуство на метали и други супстанци во водите на Каменичка Река

Еколошкото друштво „Здравец 2002“ со реализација на проектот „Мониторинг на Каменичка Река“ каде е предвидено да се земаат мостри за анализа од водите на Каменичка Река за присуство на метали и други примеси во водата и резултатите добиени од акредитирана лабараторија ќе бидат јавно објавувани од страна на еколошкото друштво „Здравец 2002“

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ЖФК Саса-Каменица есенски прваци

Еколошкото друштво „Здравец 2002“ подари блузони на Женски фудбалски клуб „Каменица-Саса“ за есенски прваци и шампиони 2019/2020

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Мониторинг на Каменичка Река

Еколошкото друштво „Здравец 2002“ започна со реализација на проектот „Мониторинг на Каменичка Река“ доделен грант од Цивика мобилитас. Во проектот се предвидени повеќе активности:
1. Земање мостри од водите на Каменичка Река и правење на анализа за присуство на тешки метали и други супстанции во водата, резултатите ќе бидат јавно објавувани од направената анализа на веб страната на еколошкото друштво „Здравец 2002“ (www.zdravec2002.org.mk)
2. Зелен телефон – 078 485 132 каде граѓаните може да го информираат еколошкото друштво „Здравец 2002“.
3. ЕКО ПАТРОЛА Здравец 2002 патрола составена од членови на еколошкото друштво која ќе патролира по течението на Каменичка Река.
4. Мобилна апликација Tras Tracker, линк од кој може да ја симнете апликацијата преку Play Store: https://play.google.com/store/apps/details… каде граѓаните ќе можат со мобилните телефони да сликаат и да ја прикачат сликата на програмата и преку GPS ќе бидат точно лоцирано местото на настанот.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Аркуска конвенција

11-13.11.2020 – Хотел „Тино“ – Охрид, Четврта работилница,
„Архуска конвенција и вредностите на архуска конвенција”
во рамки на проектот:
„Животна средина, демократија и градење на капацитети за Архуска конвенција во регионот Малеш-Пијанец”.
Организиранa од Регионален центар за застапување – Делчево, партнери Еколошко друштво „Здравец 2002“ – Македонска Каменица и Центар за лековити билки и шумски плодови „Амброзија“ – Пехчево
 
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Аркуска конвенција

16 – 17.10.2020 – Хотел „Македонија“ – Делчево, Трета работилница
„Архуска конвенција и вредностите на архуска конвенција”
во рамки на проектот:
„Животна средина, демократија и градење на капацитети за Архуска конвенција во регионот Малеш-Пијанец”.
Организиранa од Регионален центар за застапување – Делчево, партнери Еколошко друштво „Здравец 2002“ – Македонска Каменица и Центар за лековити билки и шумски плодови „Амброзија“ – Пехчево
 
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Вклучи се за здрава животна средина

1-3 октомври 2020

Работилница на членки од мрежата „Вклучи се, за здрава животна средина“ во хотел Молика на Пелистер, Битола.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Поддршка за Спортско Планинарско Алпинистичко Друштво „Царев Врв-Руен“

27.09.2020 – Македонска Каменица

Еколошкото друштво „Здравец 2002“ денес го поддржа ново формираното Спортско Планинарско Алпинистичко Друштво „Царев Врв – Руен“ од Македонска Каменица во првата планинарска патека која беше организирана со старт од туристичко-манастирскиот комплекс „Еленец“ во село Цера 2 до врвот Царев Врв (2085 м), Ајдучка чешма и село Саса 2.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Маици за ЖФК Каменица-САСА

08.09.2020 – Македонска Каменица

Еколошкото друштво „Здравец 2002“ и Пица ресторант „Гранд“ од Македонска Каменицa на Женски фудбалски клуб „Каменица-САСА“, поповод освојувањето на титулата „Прваци 2019-2020“ им подари маици на фудбалерките.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Спроведена Анкета

Резултати од спроведената Анкета на Еколошкото друштво Здравец 2002 за насловна страна на:
– Стратегија за локален економски развој – ЛЕР за општина Македонска Каменица и
– Локален еколошки акционен план – ЛЕАП за општина Македонска Каменица.
Анкетирани се 300 лица и се поделени во десет категории според нивната професија.
Posted in Uncategorized | Leave a comment