Category Archives: Uncategorized

ЕКО ПАТРОЛА

ЕКО ПАТРОЛА од еколошкото друштво „Здравец 2002“ прави мониторинг на Каменичка Река во Македонска Каменица

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Анализа за присуство на метали и други супстанци во водите на Каменичка Река

Еколошкото друштво „Здравец 2002“ со реализација на проектот „Мониторинг на Каменичка Река“ каде е предвидено да се земаат мостри за анализа од водите на Каменичка Река за присуство на метали и други примеси во водата и резултатите добиени од акредитирана … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ЖФК Саса-Каменица есенски прваци

Еколошкото друштво „Здравец 2002“ подари блузони на Женски фудбалски клуб „Каменица-Саса“ за есенски прваци и шампиони 2019/2020

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Мониторинг на Каменичка Река

Еколошкото друштво „Здравец 2002“ започна со реализација на проектот „Мониторинг на Каменичка Река“ доделен грант од Цивика мобилитас. Во проектот се предвидени повеќе активности: 1. Земање мостри од водите на Каменичка Река и правење на анализа за присуство на тешки … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Аркуска конвенција

11-13.11.2020 – Хотел „Тино“ – Охрид, Четврта работилница, „Архуска конвенција и вредностите на архуска конвенција” во рамки на проектот: „Животна средина, демократија и градење на капацитети за Архуска конвенција во регионот Малеш-Пијанец”. Организиранa од Регионален центар за застапување – Делчево, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Аркуска конвенција

16 – 17.10.2020 – Хотел „Македонија“ – Делчево, Трета работилница „Архуска конвенција и вредностите на архуска конвенција” во рамки на проектот: „Животна средина, демократија и градење на капацитети за Архуска конвенција во регионот Малеш-Пијанец”. Организиранa од Регионален центар за застапување … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Вклучи се за здрава животна средина

1-3 октомври 2020 Работилница на членки од мрежата „Вклучи се, за здрава животна средина“ во хотел Молика на Пелистер, Битола.  

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Поддршка за Спортско Планинарско Алпинистичко Друштво „Царев Врв-Руен“

27.09.2020 – Македонска Каменица Еколошкото друштво „Здравец 2002“ денес го поддржа ново формираното Спортско Планинарско Алпинистичко Друштво „Царев Врв – Руен“ од Македонска Каменица во првата планинарска патека која беше организирана со старт од туристичко-манастирскиот комплекс „Еленец“ во село Цера … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Маици за ЖФК Каменица-САСА

08.09.2020 – Македонска Каменица Еколошкото друштво „Здравец 2002“ и Пица ресторант „Гранд“ од Македонска Каменицa на Женски фудбалски клуб „Каменица-САСА“, поповод освојувањето на титулата „Прваци 2019-2020“ им подари маици на фудбалерките.  

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Спроведена Анкета

Резултати од спроведената Анкета на Еколошкото друштво Здравец 2002 за насловна страна на: – Стратегија за локален економски развој – ЛЕР за општина Македонска Каменица и – Локален еколошки акционен план – ЛЕАП за општина Македонска Каменица. Анкетирани се 300 … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment