Аркуска конвенција

11-13.11.2020 – Хотел „Тино“ – Охрид, Четврта работилница,
„Архуска конвенција и вредностите на архуска конвенција”
во рамки на проектот:
„Животна средина, демократија и градење на капацитети за Архуска конвенција во регионот Малеш-Пијанец”.
Организиранa од Регионален центар за застапување – Делчево, партнери Еколошко друштво „Здравец 2002“ – Македонска Каменица и Центар за лековити билки и шумски плодови „Амброзија“ – Пехчево
 
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *